دومین سمپوزیوم علمی سلولهای بنیادی دندانپزشکی بازساختی در بیماری های دهان، فک و صورت


 
  به زمان شروع گنگره
-84 -3 -49
روز ساعت دقیقه

(2017/11/29)
 
  به مهلت ارسال مقاله
-117 -3 -50
روز ساعت دقیقه

(2017/10/27)
 
  ورود کاربران

√ مهلت ثبت نام، تا آغاز روز سمپوزیوم (95/5/14) می باشد.

√ مهلت ارسال مقالات تا 95/4/31 می باشد.

 محل برگزاری کنگره در هتل چالدران شهر توریستی سرعین اردبیل می باشد.

Copyright 2014, All right reserved
Ardabil University of Medical Sciences