دومین سمپوزیوم علمی سلولهای بنیادی دندانپزشکی بازساختی در بیماری های دهان، فک و صورت


 
  به زمان شروع گنگره
-84 -3 -52
روز ساعت دقیقه

(2017/11/29)
 
  به مهلت ارسال مقاله
-117 -3 -17
روز ساعت دقیقه

(2017/10/27)
 
  ورود کاربران

راهنمای تهیه پوستر:

پوسترها به صورت عمودی و در ابعاد 70×90 سانتی متر تهیه گردد. درج لوگوهای کنگره در بالاترین قسمت پوستر الزامی است. زبان پوستر می تواند فارسی یا انگلیسی باشد. پوستر باید دارای عنوان (عنوان مقاله ارسالی به همایش) بوده و در زیر عنوان مقاله نام نویسنده یا نوسندگان و آدرس آنها (affiliation) نوشته شود. سایر قسمت های مقاله بنابه سلیقه تهیه کننده تدوین گردد و به نحوی تنظیم گردد که خواننده به راحتی ترتیب تقدم و تاخر مطالب را تشخیص دهد.

تا حد امکان از نوشتن مطالب زیاد خودداری شود و مطالب هم به صورت چکیده نوشته شوند و درعوض سعی گردد از طرح، اشکال و روشهای ابداعی استفاده تا مطالب با جذابیت بیشتر و در مدت کوتاهی به خواننده منتقل شود و هدف از ارائه مقاله بصورت پوستر تامین گردد.

همچنین تعدادی از منابع مقاله در پوستر نوشته شود.

نویسندگان می توانند به سلیقه خود از فونت های متنوع استفاده کنند، پیشنهاد می شود حداقل فونت متن پوستر 28 باشد.

لازم به ذکر است گواهی ارائه مقاله به صورت پوستر فقط شامل افرادی می شود که پوستر خود را در زمان و تاریخ اعلام شده ارائه داده باشند.

Copyright 2014, All right reserved
Ardabil University of Medical Sciences