دومین سمپوزیوم علمی سلولهای بنیادی دندانپزشکی بازساختی در بیماری های دهان، فک و صورت


 
  به زمان شروع گنگره
-84 -3 -49
روز ساعت دقیقه

(2017/11/29)
 
  به مهلت ارسال مقاله
-117 -3 -28
روز ساعت دقیقه

(2017/10/27)
 
  ورود کاربران

مهلت ثبت نام آغاز روز سمپوزیوم شروع همایش (95/05/14) می باشد که به صورت اینترنتی و حضوری انجام می گیرد.

وجه ثبت نام تا تاریخ 95/04/31 برای شرکت کنندگان محترم در مقاطع دکتری عمومی دندانپزشکی، پزشکی و داروسازی، Ph.D.، کارشناسی ارشد 2/000/000 ریال و برای کلیه مقاطع تخصصی 2/500/000 ریال می باشد و از تاریخ 95/05/01 لغایت 95/05/14 به ترتیب به 2/300/000 ریال و 2/800/000 ریال تغییر می یابد. [ضمناً در صورت وجود هرگونه مشکل در وب سایت جهت واریز وجه ثبت نام شرکت کنندگان محترم مبلغ پرداختی در روز همایش همان هزینه اولیه ذکر شده می باشد]

 

نحوه پرداخت:

شرکت کنندگان در همایش بایستی وجه ثبت نام را به حساب جاری جام شماره 4293179060 نزد بانک ملت، به نام حساب  سمینارها و همایش های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، (قابل واریز از طریق کلیه شعب بانک ملت) واریز و تصویر فیش مربوطه را در مراحل مشخص شده در فرآیند ثبت نام  آپلود نمایند.

‌ ضمناً لازم است شرکت کنندگان محترم اصل فیش واریزی را در روز برگزاری کنگره همراه داشته باشند.

 

شایان ذکر است آن دسته از شرکت کنندگان محترم که مقاله آنها پس از داوری چه در قالب سخنرانی و یا پوستر پذیرفته شود، مشمول پرداخت وجه ثبت نام نمی گردند.

Copyright 2014, All right reserved
Ardabil University of Medical Sciences