دومین سمپوزیوم علمی سلولهای بنیادی دندانپزشکی بازساختی در بیماری های دهان، فک و صورت


 
  به زمان شروع گنگره
-84 -3 -50
روز ساعت دقیقه

(2017/11/29)
 
  به مهلت ارسال مقاله
-117 -3 -42
روز ساعت دقیقه

(2017/10/27)
 
  ورود کاربران

 

همایش و سمینارهای علمی تلاشی در راستای اغنای روحیه کاوش جامعه علمی دانشگاهی برای کسب معلومات و اطلاع از یافته های جدید دنیا در عرصه علم و دانش می باشد و همچنین به برقراری ارتباط مستقیم پژوهشگران و محققین و ایجاد زمینه ای برای فعالیتهای جمعی وگروهی کمک شایانی می نماید.

با توجه به پیشرفت علم مهندسی بافت و درمان درحیطه های مختلف علوم پزشکی با سلولهای بنیادی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و ستاد توسعه علوم و فناوری سلولهای بنیادی معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری با همکاری دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل و مرکز جراحی های فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی تهران در نظر دارند در این راستا "دومین سمپوزیوم علمی سلولهای بنیادی دندانپزشکی بازساختی در بیمارهای دهان، فک وصورت" را جهت ارتقای سطح علمی، آگاهی در ارتباط با خصوصیات سلولهای بنیادی و چگونگی کاربرد آنها، تبادل اطلاعات و گسترش تحقیقات در زمینه های مختلف بیولوژی سلولهای بنیادی، مباحث پایه درسلولهای بنیادی در دندانپزشکی و پزشکی بازساختی، درمان سلولهای بنیادی در دندانپزشکی، مهندسی بافتی در دندانپزشکی بازساختی، مطالعات کارآزمایی بالینی در دندانپزشکی و پزشکی بازساختی، اخلاق و استانداردهای درمان با سلولهای بنیادی، آینده سلولهای بنیادی، افق های نوین در درمانهای دندانپزشکی با استفاده از فناوری های نوین برگزار نمایند.

Copyright 2014, All right reserved
Ardabil University of Medical Sciences